Cung Phu Thê hay Phu Thê dùng để xem quan hệ phối ngẫu thuận hòa hay không, phải mấy đời chồng vợ, hay góa bụa chia ly, vợ đảm hay vợ đoảng. Những khoảng thời gian đôi ngả. Mệnh bình thường mà cung phối ngẫu tuyệt đẹp nhờ hôn nhân mà đời trở nên khá giả… hay nó cũng một phần về câu chuyện tình yêu của bản thân.

Mấy đời chồng vợ có thể xem từ Mệnh cung cùng với phối cung. Vợ vượt quyền có thể vừa xem Mệnh cung vừa xem Phối cung.

Đến như vợ đoảng hay vợ đảm thì chủ yếu phải là Thê cung. Vợ giàu hay nghèo chủ yếu vẫn là Thê cung.

Cuốn “Chính Thống Tử Vi Đẩu Số” của Trần Nhạc Kỳ ở mục Phu Thê cung yếu quyết viết như sau: “Phu Thê đóng Tý hay Ngọ có sao Tử Vi mà không thấy Tả Hữu thì không bị hình khắc, nhưng lại hay rơi vào tình trạng vợ chồng đối xử với nhau ngang ngược vô lý.”

Hoặc chồng hoặc vợ trong lòng tuy bất mãn nhưng vì danh dự, địa vị và tài sản đành phải chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Loại ẩn nhẫn nhịn nhõ nhau chiếm đa số. Cung Phối đẹp tốt nhưng tam hợp đối xung nhiều sát tinh thì vợ chồng tình yêu ý thuận toại nhưng nguyên nhân ngoại lai làm cho phân ly.

Cung Mệnh, cung Phối hoàn hảo, mà vận hạn đến quá nhiều hung sát tinh xung phá có thể đưa đến góa vợ góa chồng nếu như mệnh cung của người phối ngẫu mang những dấu tích yểu vong.

Có câu phú: “Tử Phủ đồng cung đa cô khắc. Mệnh như thế phải chậm hôn nhân, lấy sớm mà gặp người hung hãn tất phải chia lìa, hoặc vô sinh dục mà phân ly hoặc lấy muộn mà tâm chẳng đầu, ý chẳng hợp cũng kể là cô.

Mệnh an Tý Ngọ, không chính tinh mà cung Thê thấy Thiên Cơ, Thiên Lương thì vợ là người hiền hậu thông minh, vận gặp nhiều hung sát tinh hay Hồng Loan, Cô Quả thường góa vợ.

Mệnh Nữ, Thái Dương đắc địa ở miếu vượng cung là vợ đoạt phu quyền lại dễ có những mối tình ngoại hôn.

Âm Dương hãm đóng cung Phối khó bền duyên. Âm Dương hãm gia hội Kình Kị phu thê ly biệt.

Phu Thê Cự Nhật Dần hay Thân vợ hay chồng có thái độ ngang chướng cuộc sống lứa đôi bất an. Mệnh tốt, phối cung đẹp nhưng cung xung chiếu Thê là Quan Lộc xuất hiện Hóa Kị, Đà Kị, Cự Kị vợ chồng sống với nhau trong nghi kị.

Thê cung Tham Đào Hóa Lộc hội tụ, vợ có khuynh hướng ngoại tình. Phu cung Sát Phá Tham có Quyền Lộc Xương Khúc là Mệnh Phụ nếu thấy luôn Cô Quả tất sẽ thành Quả Phụ.

câu chuyện tình yêu
Đồng ở Thìn, Tuất: thông thường là bất hòa, nếu không hoặc tử biệt hoặc chia ly.

Tử Vi

Người phôi ngẫu gia trưởng, thống trị mà cũng có tinh thần trách nhiệm. Tử Vi Hoá Quyền thì vợ đoạt quyền chồng, hôn nhân ko như ý nhưng không li dị được. Gặp cát tinh, nữ mệnh chủ về chông vinh hiển, nam mệnh chủ vợ khí khái đàn ông. Gặp hung tinh, nội tâm đau khổ, bề ngoài bao dung.

Tử Vi Tí Ngọ, không cát tinh, ít gần xa nhiều, bằng mặt không bằng lòng, có xu hướng hoặc hứng thú khác nhau, hoặc người phối ngẫu bị ám tật. Tử Vi ở Tí thì người phối ngẫu hướng nội, tại Ngõ thì có nghề nghiệp đặc biệt. Nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi.

Tử Phá, phần nhiều lấy vợ hơn tuổi, có thể có tình nhân bên ngoài. Nữ mệnh lấy chồng lớn tuổi. Vợ chồng gần ít xa nhiều, hoặc có sóng gió trắc trở.

Tử Phủ, nội tâm thường có tâm sự giấu kín, hôn nhân muộn nhưng có thể sống mãi.

Tử Tham, vợ có chí đàn ông, khó tránh hình khắc, nên kết hôn muộn. Người phối ngẫu nhiều tài nghệ, đời sống tình cảm thú vị. Gặp sát tinh thì trăng gió, gặp đào hoa có tình nhân ngoài, rồi cũng quay về. Phu thê vô chính diệu, đối cung có Tử Tham, tứ sát xung chiếu thì không có niềm vui gia đình

Tử Tướng tại Thìn Tuất là Thiên La, Địa Võng, dễ thay đổi bất ngờ. Vợ có thể giúp chồng sự nghiệp nhưng bạc tình. Nên kết hôn muộn. Nam mệnh lên lấy vợ nhỏ tuổi.

Tử Sát, vợ có thuật giữ chồng, có lực khai sáng, giỏi ăn nói.

Thiên Cơ

Người phối ngẫu dễ thích ứng hoàn cảnh, tình cảm dễ thay đổi. Không nên có Tả Hữu Hoả Linh, chủ về tình cảm thay đổi thường do tự do phóng khoáng, thích sao làm vậy, gặp cát tinh trong niên hạn tốt có thể hào hợp. Người phối ngẫu nhiều tài, nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi, chênh lệch từ 3 tuổi trở lên, vợ khéo léo, cơ trí, biêt chăm sóc gia đình, dễ bất hoà với thân gia, gặp các sao sát kị thì càng đúng. Thường hôn lẽ không chính thức, hoặc người phối ngẫu thích đầu cơ.

Thiên Cơ tại Sửu thì dễ đi xa, li biệt, ở Mùi thì chông dễ bị dụ dỗ, trước hôn nhân dễ xảy ra sóng gió, trắc trở

Cơ Âm phải có sóng gió, gặp Tả Hữu Hoả Tinh, Đà La, Xướng, Kị thì càng nặng. Gặp Lộc Quyền và lục cát tinh thì văn nhã phong lưu, vợ thông minh, nên lấy người nhỏ tuổi hơn.

Cơ Cự, trước hôn nhân dễ sóng gió, trắc trở, nửa đời phiêu bạt, sớm cô quả, nhẹ thì bằng mặt không bằng lòng, người phối ngẫu mê trò chơi hoặc có tình nhân

Cơ Lương từng li hôn hoặc bị gia đình phản đối, sau kết hôn dễ có sóng gió, trắc trở hoặc người phối ngẫu bị nạn tai tật bệnh, nhưng có thể hào giải

Thiên Cơ Tị Hợi, tình cảm dễ thay đổi, yêu đương trở ngại, nữ mệnh đoan trang gặp người không đàng hoàng.

câu chuyện tình yêu
Địa Không, Địa Kiếp ở Phu Thê: vợ chồng xa nhau, cụ thể là bỏ nhau, chưa kể có thể một người phải chết.

Thái Dương

Thái Dương gặp Kình Đà, lúc đầu nồng ấm, về sau nguội lạnh, kết hôn không chính thức. Nữ mệnh chồng quý hiển, Thái Dương lạc hãm thì người phối ngẫu bình thường, nhưng cũng nhiệt tình.

Thái Dương hãm gặp Hoá Kỵ, vợ đa nghi, chồng nhiều tai nạn tật bệnh, dễ chia li

Thái Dương gặp cát tinh, nam nhờ vợ mà quý

Thái Dương gặp Phá Quân thành hôn mà không có nghi lễ

Thái Dương Tí Ngọ, kết hôn muộn. Nam mệnh dc vợ kiên trinh, chăm lo gia đình, nữ mệnh có chồng lớn tuổi, lạnh nhạt mà tự cam chịu. Tình cảm có sóng gió, trắc trở, cũng được hoá giải. Gặp cát tinh, lại thêm sát tinh và đào hoa thì vợ chồng đều có tình nhân bên ngoài.

Thái Dương Sửu Mùi có Thái Âm đồng độ, có sự thay đổi trước hoặc sau kết hôn. Gặp lục sát tinh, Hoá Kỵ, Tả Hữu càng nặng, chủ về người phối ngẫu ích kỉ, thân gia bất hoà. Nữ mệnh nặng hơn, có thể làm vợ lẽ hoặc vợ hai.
Nhật Cự cung Dần rất có lợi, không có Hoá Kỵ và Hữu Bật thì đẹp đôi, chủ về lấy người ngoại quốc.

Dương Lương Mão Dậu, chủ về li tán rồi xum họp, hoặc trước hôn nhân có trở lực, người phối ngẫu gặp hiểm nạn, rồi cũng hoà giải được, Nữ mệnh chồng không nên kinh doanh làm ăn.

Thái Dương Thìn Tuất, gặp cát tinh, người phối ngẫu nhường nhịn, gặp sát tinh nên lấy chồng lớn tuổi, vợ nhỏ tuổi, kết hôn muộn

Thái Dương Tị Hợi, ở Tị ưu hơn Hợi, ở Tị chủ về hôn nhân không nghi lễ chính thức, ở Hợi, kết hôn sớm phần nhiều li dị, vợ tính cương cường.

Vũ Khúc

Vũ Khúc chủ cô độc, hình khắc, chí phấn đấu cao. Gặp Thất Sát, Phá Quân, ba lần nhân duyên, Vũ Khúc nhập miếu khó tránh kết hôn muộn.

Vũ Khúc gặp Xương Khúc, Hoá Khoa, vợ hiền năng (có đức tài). Gặp Lộc Tồn, Thiên Mã thì nhờ vợ mà tình cảm.

Vũ Khúc gặp Thien Diêu, nếu nhờ người mai mối sẽ hình khắc chia ly, vì yêu đương nhục dục mà lấy nhau

Nữ mệnh Vũ Khúc hội Thất Sát, Phá Quân, Hoá Kỵ, chủ về ly hôn hoặc vợ bé, hoặc chồng yếu sinh lý. Nếu Vũ

Khúc Hoá Kỵ gặp Thất Sát Phá Quân cũng là có chồng cũng như không.

Vũ Khúc Hoả Tinh, nửa đời cô độc, Hoá Kỵ càng nặng.

Vũ Khúc Hoá Lộc, chồng là nhân tài trong giới kinh doanh. Vũ Khúc Hoá Quyền thì chồng là người có quyền thế, vinh hiển. Vũ Khúc Hoá Khoa chồng có đủ danh lợi, gặp sát tinh thì giảm sắc.

Vũ Phủ nữ mệnh dễ yêu người có gia đình

Vũ Tham, vợ đoạt quyền chồng, có tính đào hoa. Nên lấy vợ lớn tuổi, hoặc chồng hơn mười tuổi, người phối ngẫu nên làm trong ngành giải trí, hoặc sự nghiệp văn nghệ

Vũ Tướng nhiêu sóng gió, trắc trở, nam mệnh lấy vợ đẹp nên nhiều tranh giành, nữ mệnh nếu tuổi tương đương chồng thì gần ít xa nhiều

Vũ Sát gặp Tả Hữu Văn Khúc, Thiên Việt dễ nảy sinh tình yêu kì lạ, hoặc tranh đoạt tình yêu. Vũ Sát gặp Đà La, chủ về trước hôn nhân xảy ra sóng gió trắc trở. Nữ mệnh đoạt quyền chồng. Các sao sát kị nặng thì người phối ngẫu gặp chuyện thương tâm bất ngờ.

Vũ Phá chủ sợ vợ. Nữ mệnh cưới chồng gặp ít xa nhiều. Nếu Hoá Kỵ hoặc có cả Không Kiếp Hoả Linh Tả Hữu, chủ về vợ ngoại tình, hoặc chồng gặp bệnh bất trị, hoặc kém sinh lý, tái hôn, hoặc làm kế thất.

Thiên Đồng

Gặp lúc cát tinh, người phối ngẫu xinh đẹp, khoan thai, tự nhiên, lịch sự

Nữ mệnh Thiên Đồng vào Phu Thê gặp tứ sát, Hoá kỵ chủ hữu danh vộ thực, làm vợ lẽ hoặc li hôn, tái giá, hoặc người phối ngẫu bị tật bệnh tai nạn. Gặp Cự Môn thì nhiều điều tiếng.

Nam nữ nên kết hôn muộn, chủ về đã đính hôn rồi huỷ bỏ hôn ước sau đó mới kết hôn, hoặc lấy nhau nhưng không làm lễ chính thức. Nếu không dễ có nhiều vợ, khó tránh lấy vợ nhỏ tuổi. Gặp tứ sát chủ về hữu danh vô thực.

Đồng Cự nhiều trắc trở, trước hôn nhân nhiều sóng gió. Nữ mệnh gặp bản cung, có thể lấy chòng sang quý, nhưng không danh phận, đến trung niên dễ sóng gió

Đồng Lương, lúc mới cưới và về già thì tốt, thời trung niên gần ít xa nhiều, hoặc tái hôn. Sau khi li dị có thể lấy vợ đẹp, lấy chồng đa tài. Nam mệnh chủ lấy vợ giỏi giang, biết chăm lo gia đình, nữ mệnh bản thân vất vả chăm lo gia đình.

Thiên Đồng Mão Dậu, tại Mão nên kết hôn sớm, ở Dậu nên kết hôn muộn. Nữ mệnh thiếu duyên với chồng, trung niên cô độc. Gặp sao Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ, tình cảm thay đổi, có người khác.

Thiên Đồng Thìn Tuất, yêu đương nhiều trở ngại, sau kết hôn ở nơi khác, vợ chồng không cùng sở thích, ở Tuất nặng hơn.

Thiên Đồng Tị Hợi, thể hình, địa vị sang hèn, tư tưởng đều không hợp nhau, thân gia bất hoà, dê có tình nhân]

Thiên Đồng Thái Âm, nên lấy chồng lớn tuổi, lấy vợ có năng lực làm việc. Nữ mệnh dễ nảy sinh thay đổi tình cảm, chỉ cưới lần cuối tốt đẹp.

Liêm Trinh

Liêm Trinh chủ hình khắc, gặp sát tinh nhiều thì khắc ba lần.

Nam mệnh lấy vợ đẹp, gặp Hoá Kỵ thì ly hôn rồi tái hôn, gặp Đào Hoa thì vợ có tình nhân bên ngoài, gặp Thất Sát,Phá Quân thì vợ chồng bất hoà, gặp tứ sát thì hình khắc, vì chuyện tình cảm nam nữ mà có kiện tụng, tranh chấp

Nữ mệnh Liêm Trinh gặp sát tinh, chủ về chồng chỉ có hư danh, hoặc khôgn cử hành hôn lễ

Liêm Trinh gặp Thiên Phủ, người phối ngẫu tính cương, khó tránh khắc khẩu.

Liêm Tướng gặp Tả Hữu, Xương Khúc, Hoá Kỵ, chủ về chia ly, hoặc người phối ngẫu không trung trinh, sát tinh nặng thì tranh chấp bất hoà, không có con cái.

Liêm Sát, chủ vợ đẹp mà dâm, gặp cát tinh có thể tránh hoạ, gặp Tả Hữu, lục sát, Hoá Kỵ thì bất lợi. Nữ mệnh có chồng giỏi quản lý tài chính.

Liêm Trinh Dần Thân, gần ít xa nhiều. Nam mệnh lấy vợ thanh bạch. Nữ mệnh có chồng nhàm chán

Liêm Phá, gặp sát tinh chủ bất hoà, không có sát tinh thì mỹ mãn, nhưng cũng có tình nhân bên ngoài

Liêm Phủ tình cảm bất hoà, có tranh chấp, người phối ngẫu giỏi giao tế. Liêm Phủ gặp Tả Hữu Hoá Kỵ, lục sát dễ có người bên ngoài, người phối ngẫu tính cương mà không khắc. Liêm Phủ gặp sao đào hoa, dễ yêu người đã có chồng.

Liêm Tham chủ về người phối ngẫu xinh đẹp. Nam mệnh vợ không hiền thục nhưng giỏi giao tiếp.

Thiên Phủ

Người phối ngẫu có năng lực, giỏi quản lý tài chính. Người phối ngẫu có gia thế, hoặc xu hướng sở thích hợp nhau.
Nam mệnh chủ vợ thông minh, nhỏ tuổi, nữ mệnh lấy chồng sang quý, lớn tuổi.

Thiên Phủ hãm gặp sát tinh, dễ có tình nhân. Thiên phủ hãm mà gặp cát tinh thì giống như chia ly mà không chia ly, tình cảm còn vương vấn không dứt khoát, nữ mệnh phần nhiều nội tâm bất mãn.

Thiên Phủ có Vũ Khúc đồng bộ, dễ theo đuổi người đã có gia đình. Gặp sát hình thì nhiều ảo tưởng, làm kế thất hoặc sinh li từ biệt.

Thiên Phủ độc toạ Sửu Mùi, chủ về vợ hiền thục, nhưng vẫn có thê thiếp hoặc tình nhân bên ngoài, hoặc chủ về tái hôn. Vợ thứ hai thông minh đa tài, biết chăm lo gia đình. Nữ mệnh Thiên Phủ độc toạ Phu Thê tại Sửu Mùi chủ cát tường.

Thiên Phủ Mão Dậu, gặp sát tinh, dễ có người ngoài. Không có sát tinh thì người phối ngẫu dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc.

Thiên Phủ Tị Hợi thường kết hôn muộn, gặp sao sát kị hình hoặc Mệnh cung có Vũ Khúc Hoá Kỵ thì hôn nhân có thay đổi. gặp Thái Âm Thiên Mã thì dễ sinh li tử biệt, khó tránh tình huống vợ đoạt quyền chồng, có cát tinh cũng vậy.

Thái Âm

Nam mệnh, chủ vợ nhỏ tuổi, thông minh, xinh đẹp, có thêm Xương Khúc thì cực đẹp, dễ có nhiều vợ, nữ mệnh láy chồng lớn tuổi, kết hôn sớm.

Thái Âm gặp tứ sát, Không Kiếp, sao Kỵ thì không khắc nhưng dễ sinh ly

Thái Âm gặp cát tinh, người phối ngẫu giàu có

Nữ mệnh có Thái Âm cung Phu Thê, gặp Khoa Lộc Quyền bên ngoài thì giỏi giao tiếp, ở nhà thì có thể vỗ về an ủi chồng. Nữ mệnh có Thái Âm ở cung phu thê rất ngại Hoá Kỵ, chủ về người phối ngẫu rời xa quê hương, hoặc không có duyên với lục thân với mệnh tạo.

Thái Âm tại Mão hoặc Dậu, nam mệnh tốt hơn nữ, chủ về tình yêu nhiều sóng gió, trắc trở, sau mới lấy nhau. Gặp Tả Hữu Hoá Kỵ, chồng có tình nhân bên ngoài.

Thái Âm tại Thìn Tuất trước hôn nhân nhiều sóng gió, sau kết hôn thì mỹ mãn.

Thái Âm độc toạ Tị Hợi nên là nam mệnh hơn nữ mệnh. ở Hợi tốt hơn Tị, nếu gặp sao sát kị, Tả Hữu, nên lấy chồng lớn hơn mình nhiều tuổi, có thể sống với nhau bạc đàu, nếu không sẽ nhiều trắc trở. Thái Âm tại Hợi là nhập miếu, nữ hiền thục, gặp Khôi Việt nhờ vợ mà có tiến triển. Nữ mệnh không nên có Tả Hữu đồng cung, chồng có tình nhân mà lại không đẹp bằng mình.

Tham Lang

Tham Lang gặp sát tinh, nam mệnh ba lần làm chồng. Nếu nhập miếu thì lấy vợ muộn mới tránh hình khắc, nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi và kết hôn muộn. Thêm tứ sát thì dễ sinh li.

Tham Lang gặp Liêm Trinh, gặp các sao đào hoa, nam mệnh đào hoa và dễ bất hoà tranh chấp với vợ, hoặc có tình nhân. Tham Lang độc toạ nhiều đào hoa, vợ dễ xuất thân từ chốn phong trần.

Nữ mệnh cung phu có Tham Lang, phần nhiều chông có tình nhân bên ngoài, khó tránh hình khắc. Nam mệnh và nữ mệnh đều chủ người phối ngẫu có tài nghệ.

Tham Lang gặp Hoả Linh, người phối ngẫu phát đạt. Nếu Tham Lị, ít sao đào hoa, gặp sao Không Kiếp thì người phối ngẫu tình trầm lặng.

Tham Lang gặp Kình Dương, người phối ngẫu có kỹ năng đặc biệt.

Tham Lang gặp Đà La, người phối ngẫu diện mạo xấu xí.

Tham Lang độc toạ Tí Ngọ, ưa gặp sao lộc, người phối ngẫu giàu có, nên lấy vợ nhỏ tuổi. Nhưng là phiếm thuỷ đào hoa, dễ có tình nhân bên ngoài.

Tham Lang độc toạ Dần Thân, gặp Kình Dương Không Kiếp, Hoá Kỵ, người phối ngẫu là nhân tài về kỹ thuật chuyên môn. Gặp Tả Hữu Thiên Khốc, Thiên Việt, người phối ngẫu khôi ngô tuấn tú nhưng có tình nhân bên ngoài.

Tham Lang độc toạ Thìn Tuất là Thiên La Địa Võng, sẽ giảm đào hoa, không gặp các sao sát kị thì thanh bạch. Nữ mệnh trước hôn nhân gặp nhiều rắc rối tình cảm.

Cự Môn

Thường có điều tiếng, nên lấy vợ hơn tuổi.

Cự Môn có Thiên Cơ đồng cung, găp Khoa Lộc Quyền, người phối ngẫu xinh đẹp.

Cự Môn có Thiên Đông đồng độ, người phối ngẫu xinh đẹp nhưng hình khắc sinh li.

Cự Môn gặp Lộc Quyền Tả Hữu, chồng phú quý đa tài, sự nghiệp lớn lao.

Cự Môn có Thái Dương đồng cung, người phối ngẫu tính tình rõ ràng, minh bạch.

Cự Môn gặp Kình Đà Hoả Linh, nam mệnh phần nhiều khắc vợ và sinh li. Gặp Thiên hình, nữ mệnh chủ về không cử hành hôn lễ, nhiều lần lên xe hoa.

Cự Môn Hoá Kỵ phần nhiều tình cảm vô vị, hay cãi vã. Nễ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi, nếu không tình cảm dễ thay đổi, có người khác. Nam mệnh và nữ mệnh trước hôn nhân đều dễ yêu người đã có gia đình. Tình đầu thường không thể kết hợp.

Cự Môn Tí Ngọ, chủ về vợ có chí hướng đàn ông. Gặp Khôi Việt Tả Hữu Khoa Lộc QUyền, người phối ngẫu có danh tiếng hơn mệnh, nữ mệnh gặp những tình huống khó xử về tình cảm. Gặp Tả Hữu, một sao ở cung phu thê, một sao cung mệnh, chủ về sinh li, gặp cát tinh thì gần ít xa nhiều, ở riêng nơi khác, tình cảm hoà mục.

Cự Môn độc toạ Thìn Tuất, gặp Hoá Kỵ, người phối ngẫu lúc nhỏ nhiều trắc trở, bất đắc chí, nhiều thị phi. Gặp Tả hữu, chủ về tình cảm không tốt. Không có sát tinh thì người phối ngẫu vất vả làm việc.

Cự Môn Tị Hợi, cung mệnh hội Thái Dương Thiên Lương, chủ về bát hoà với cha vợ hoặc nhà chồng. Gặp lục sát, trước và sau hôn nhân đều xảy ra chuyện tình cảm thay đổi. Nam mệnh có vợ tài giỏi xinh đẹp.

Thiên Tướng

Chủ về do yêu nhau mà kết hôn, không phải do gia đình sắp đặt, hoặc là gần ít xa nhiều.
Nam mệnh hay nữ mệnh đều là thân càng thêm thân, hoặc tình cũ trở lại hoặc quen biết cũ rồi yêu nhau.
Nữ mệnh nên lấy người lớn tuổi, gặp cát tinh chủ về được chồng quan tâm, chăm sóc, xử sự dịu dàng.
Có Tử Vi đồng bộ, vợ chí cao, nên kết hôn muộn.
Thiên Tướng Vũ Khúc, Phá Quân, có nạn tai, điều tiếng. Là mệnh hai lần kết hôn, nếu đã từng huỷ hôn thì có thể miễn.
Thiên Tướng Hoá Lộc hay Lộc Tồn đều là vợ có tiền.
Thiên Tướng Sửu Mùi, được giúp đỗ ử nhà, nam mệnh dễ bị vợ đoạt quyền chồng. Nếu cung mệnh có Vũ Khúc Hoá Kỵ thì dễ chia ly, nữ mệnh đẹp đôi với người lớn tuổi
Thiên Tướng độc toạ Mão Dậu, kết hôn muộn, vợ chồng không cùng sở thích chí hướng. Vợ hiền thục tings cương, chồng hướng nội, không có sát tinh có thể sống với nhau tới bạc đầu
Thiên Tướng Tị Hợi, nam mệnh có vợ đỡ việc nhà, thuận theo ý chồng, nữ mệnh thì chồng không tốt, đào hoa, thường nhìn ngó bên ngoài.

Thiên Lương

Nam mệnh vợ xinh đẹp, nhưng nên chênh nhau 3 tuổi.
Thiên Lương có Thiên Đồng đông cung Hoá Kỵ, chủ về chia ly rồi tái hợp, nhưng khắc, khắc rồi lại chia ly
Thiên Lương có Thái Âm Thiên Đồng vây chiếu, vợ xinh đẹp, sinh ly nhưng tình cảm còn vướng vít, chưa dứt khoát. Nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về trước hôn nhân hay sau kết hôn dễ có tình huống thay đổi, hoặc từng huỷ bỏ hôn ước, hoặc gặp trở lực của người lớn, vì hoàn cảnh mà kếth ôn sai lầm, chỉ có người yêu cuối cùng mới thành thân thuộc thực sự, sau kết hôn dễ trở ngại, hoặc hiểu lầm mà chia ly, nếu không gặp sát tình sẽ tái hợp
Thiên Lương Tí Ngọ, vợ đoạt quyền chồng, vợ lớn tuổi coi chồng bằng em. Nữ mệnh chủ về người phối ngẫu phong độ của danh sĩ. Nếu gặp Đà La, Không Kiếp, mệnh cung có Tả Hữu, hoặc Thiên Lương Tả Hữu đông cung, chủ về sinh li
Thiên Lương độc toạ Sửu Mùi, vợ lớn tuổi, có phong độ danh sĩ, nữ mệnh, chủ về chồng sang quý thanh cao. Tại Sửu tốt hơn Mùi
Thiên Lương Tị Hợi, nam mệnh hay nữ mệnh có những tình huống bối rối, khó xử, trước hôn nhân từng yêu đơn phương, hoặc thất tình, hoặc bị người lớn phản đối hôn nhân, sau kết hôn gặp ít xa nhiều. Nữ mệnh thì mẹ chồng nàng dâu bất hoà, hoặc chồng bệnh hoạn. Nam mệnh, vợ cơ thể hư nhược. Gặp sát tinh thì phần nhiều chia li, trong hạn cát thì chia ly rồi tái hợp.

Thất Sát

Dễ lấy chồng ngoại quốc, Thất Sát gặp Thái Dương và Cự Môn tại mệnh càng đúng.
Thất Sát gặp tứ sát, Không Kiếp là khắc ba lần. Không có sát tinh, cô đơn nhưng không khắc.
Nam mệnh và nữ mệnh đều bề ngoài hạnh phúc, nhưng bên trong bất mãn, có nợ mà không có duyên. Nữ mệnh có chồng thành đạt, có trách nhiệm với gia đình.

Thất Sát độc toạ Tí Ngọ, trước kết hôn nhiều sóng gió, trắc trở, sau kết hôn thì hoà hợp hạnh phúc. Gặp lục sát, vợ chồng ở hai nơi, hoặc vợ chông có sở thích khác nhau.
Thất Sát Dần Thân, thường kết hôn muộn, trước hôn nhân thì mắt loạn vì nhiều đào hoa. Nam mệnh có tình nhân hơn mình năm tuổi trở lên, nữ mênh nên láy chồng hơn mình 5 – 10 tuổi. Người phối ngẫu bận rộn, vất vả.
Thất Sát Thìn Tuất là Thiên La Địa Võng, không hoà hợp, thiếu hạnh phúc, trước hôn nhân có sóng gió, trắc trở. Không gặp sát tinh thì có kỹ năng chuyên môn, nhất là theo ngành y dược, gặp sát tinh nên gia nhập quân đội, cảnh sát, gặp Liêm Kỵ càng hợp.

Phá Quân

Nam mệnh khắc vợ, hoặc chia ly rồi lấy người khác nên kết hôn muộn, thường nhiều sóng gió, trắc trở, gần ít xa nhiều, sở thích không hợp nhau, dễ vì giận hờn mà chia ly, trong hạn cát có thể tái hợp.

Gặp lục cát tinh thì tình cảm thiếu thú vị, chủ về vợ hơi lớn tuổi hơn chồng, hoặc ở chung mà không có nghi lễ chính thức, sau kết hôn thì ở hai nơi. Có Vũ Khúc đồng bộ, chủ về sinh li, có thêm Hoá Kỵ thì người phối ngẫu dễ bị tai nạn tật bệnh. Có Liêm Trinh đồng độ, đề phòng tình nhân bên ngoài. Có Tử Vi đồng độ thì nên lấy người lớn tuổi. Nếu gặp Lộc Tồn Hoá Lộc, trái lại sẽ chủ về bất lợi gia đình, nam mệnh thì vợ chế ngự chồng, nữ mệnh chồng gia trưởng, ưa chi phối vợ.

Phá Quân Tí Ngọ, người phối ngẫu cương tính, vợ đoạt quyền chồng. Phá Quân Hoá Quyền vợ chồng tuổi tác ngang nhau.
Phá Quân Dần Thân, nữ mệnh trước hôn nhân dễ bỏ hôn ước, hoặc yêu người đã có vợ, người phối ngẫu bận rộn vất vả. Nam mệnh lấy vợ hiền thục. Bất kể nam mệnh hay nữ mệnh, vợ chồng gần ít xa nhiều.
Phấ Quân Thìn Tuất, vợ cương tính, cung mệnh hoặc bản cung gặp sao Kỵ, Không, Tả Hữu thì dễ chia ly, nữ mệnh nên giúp chồng sự nghiệp, gánh vác gia đình.

Lộc Tồn

Nữ mệnh cung Phu Thê có tứ sát, dễ làm vợ lẽ hay làm vợ thứ, có thêm Hoả Linh Không Kiếp, hay Triệt không là cô độc. Ưa tam phương có Hoá Lộc hoặc Thiên Mã, giải cô đơn, còn nhờ người phối ngẫu mà có tiền, vợ chồng ân ái, nhưng dễ bị hiép đáp, người phối ngẫu giỏi quản lý tiền bạc
Lộc tồn gặp lục sát, Tả Hữu, Phá Toái, Kiếp Sát, Không, Kỵ, chủ về tình cảm bất hoà.

Thiên Mã

Nam mệnh được vợ giúp, nhờ vợ mà có tiền
Thiên Mã gặp lộc, tài khí vượng, giàu có sung túc
Thiên Mã ưa Tử Sát, Thiên Phủ, Tướng, Tham Lang, Cự Môn, Vũ Khúc, nhất là Phủ Tướng

Tả Phụ

Người phối ngẫu từng trắc trở hôn nhân, hoặc lấy nhau mà không chính thức. Nhưng nếu không gặp sát tinh thì vợ chồng ân ái. Gặp Khoa Lộc Quyền thì có thành tựu. Thêm Nhật nguyệt, Cự Môn, Thiên Cơ, Hoả Linh, Vũ Sát dễ sinh ly. Hữu Bật cũng giống vậy

Hữu Bật

Có tình đào hoa, dễ có người thứ ba xe vào, độc toạ càng đúng.
Hai người phụ nữ chung một chồng, gặp Cơ Âm càng đúng
Hữu Bật gặp Kị, Không Kiếp yếu sinh lý

Văn Xương

Văn Xương có Cơ Âm đồng độ, xinh đẹp
Văn Xương ưa cùng Tử Phủ, Nhật Nguyệt, Tướng, Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt
Văn Xương gặp Khoa Lộc Quyền thì phú quý. Không ưa Hữu Bật, Liêm Trinh, Phá Quân, tứ sát, Không Kiếp, Hoá Kỵ
Văn Xương gặp Liêm Trinh, chủ có tình nhân bên ngoài. Gặp Phá Quân, người phối ngẫu vất vả. Văn Xương Hoá Kỵ, hôn nhân thiếu học thức.
Văn Xương yêu nhiều lần. Gặp sát tinh ở mệnh cung hay phúc cung, không cát tường, ngoại tình.

Văn Khúc

Có tài ăn nói, mang tính đào hoa. Giống Văn Xương.
Văn Khúc đồng cung Văn Xương, nhiều tình cảm nơi khuê phòng
Xương Khúc, một ở phu thê, một ở Thiên Di, người phố ngẫu dương danh hải ngoại, gặp sát tinh thì có người khác ở ngoài
Cung Tuất gặp Xương Khúc, chủ về dễ chia ly, Văn Khúc độc toạ dễ đào hoa

Thiên Khôi

Người phối ngẫu có gia thế không tầm thường
Thiên Khôi ưa Phủ, Tướng, Tử Vi, Vũ, Tham, Phá, Nhật, Nguyệt, Tả, Hữu, Xướng, Khúc, Tam hoá, Lộc, Mã.

Thiên Việt

Có tính đào hoa, dễ gặp quý nhân là người khác giới
Kỵ gặp Xương Khúc, chủ đào hoa, dễ có tình nhân
Khôi Việt một cung Phu Thê, một cung Phúc, đào hoa, dễ có người thứ ba.

Hoả Tinh

Hoả Tinh rất ưa Kình Dương, cung mệnh tốt nhất, cung Phu thì có lúc phát rồi bại.
Hoả Tinh lạc hãm, người phối ngẫu vất vả
Hoả tinh nhập miếu, gần ít xa nhiều, hoặc sự nghiệp người phối ngẫu có biến cố. Hoả Tinh nhập miếu gặp Tham Lang, người phối ngẫu có tiền bạc, không có Tham Lang cũng được thong thả.
Nam mệnh, nữ mệnh đều chủ về người phối ngẫu nóng nảy. Gặp sát tinh dễ bối rối khó xử về tình cảm

Linh tinh

Linh Tinh ưa Hoá Lộc và Tham Lang.
Linh Tinh và Hoả Tinh, một ở Phúc, một ở Phu thì thành thân vội vàng, kết hôn với người mình không ngờ.
Linh Hoả, một ở Phu, một ở Thiên Di, chồng hoặc vợ tình cương cường

Kình Dương

Nam mệnh chủ về anh tuấn, nữ mệnh xinh đẹp lạ lùng
Kình Dương cung Phu, người phối ngẫu trong quân đội hoặc cảnh sát, hoặc nhân viên kỹ thuật, có thể kết hôn với người ngoại quốc.
Kình Dương độc toạ, người phối ngẫu bị thương hoặc phải phẫu thuật
Kình Dương gặp Liêm Trinh, Thái Âm, Đào Hoa, Đại Hao, dễ bỏ nhà theo tình nhân.
Đà La

Người phối ngẫu cô độc, rời xa quê hương
Kết hôn muộn, lấn cấn trong hôn nhân

Địa Không

Sau kết hôn, tình cảm ngày càng lạnh nhạt
Địa Không có Thất Sát Phá Quân đông cung, không có đào hoa, ít cơ hội quen biết người khác giới, nên nhờ người mai mối
Địa Không hợp với Tuần Không, Thiên Không, khó tìm người Tri Âm
Địa Không tại Ngọ, thành hôn bất ngờ
Địa Không nên phối hợp với Hoả Tinh, Kình Dương, một toạ mệnh, một ở phu thê

Địa Kiếp

Địa Kiếp độc toạ, tình cảm và tiền tài đều thất bại
Địa Kiếp gặp Kiếp Sát, trong tình yêu, chân thành nhưng nảy sinh thay đổi bất ngờ.
Địa Kiếp nên phối hợp với Đà La nhập miếu, một ở Mệnh, một ở Phu thê
Địa Kiếp có Địa Không đồng cung, dù không phá hoại hôn nhân, dễ tăng tính chất đặc thù
Địa Kiếp giáp cung Phu, chủ về thất bại, chỉ có giáp với Vũ Khúc Hoá Kỵ thì cát.

Về cung Phối, phú nôm có nhiều câu đặc sắc mà sucsongtre.net tìm hiểu như sau:

* Phối cung Nguyệt Đức Đào tinh

Trai lấy vợ đẹp gái làng chồng sang.

* Vợ chồng viễn phối tha phương

Hồng Đào viễn phối từ làng Thiên Di

* Vợ về có của muôn trùng

Ân Quang Nguyệt Đức Mã đồng Thái Dương

* Lộc Quyền kia cũng một phường

Tri âm sẳn của một phường phú gia

* Lương Đồng Tử Phủ họp bầy

Chính phòng nét sẳn thảo ngay hiền hòa

* Hoa Cái Phượng Các Đào Hồng

Trai toan bỏ vợ trong lòng chẳng khuây

* Tứ Không ngộ Mã chẳng bàn

Có chồng còn bỏ theo làng bướm hoa

* Đà Tham tửu sắc la đà

Tuế Đà miệng lưỡi ắt là chua ngoa

* Vợ chồng nay thuận mai hòa

Phục Binh Hóa Kị chiếu tòa thê cung

* Chinh thê thứ thiếp tề vui

Tả phù Hữu Bật Loan thời Đào Hoa.

* Cao sang phú quý một nhà

Phối cung có Lộc hợp hòa Phượng Long

* Phối cung Thiên Tướng Đào Hồng

Hoặc là Thiên Mã, Lộc Tồn, Thanh Long

Hoặc là Mã bất tứ không

Hoặc là Thiên Mã Đào Hồng tốt thay

* Phu cung Hóa Kị một mình

Tơ tình chưa dứt mối tình đã suôi.

* Cự Môn Kị Hỏa tương phùng

Ba lần kết tóc chưa xong mối sầu

* Vũ Khúc Thất Sát đồng danh

Bao lần hôn phối mới lành được chăng

* Vũ Khúc, Thiên Mã Triệt Tuần

Khắc xung vợ bỏ khuê phòng ra đi

* Phối cung Không Kiếp kể chi

Trai hai ba độ rồi thì mới yên

* Thiên tướng đứng đắn lạ thường

Liêm Trinh đắc địa là phường đoan trinh

* Thiên Tướng Phược Các Long Trì

Càng thêm yêu dấu mỗi thì mỗi tăng

* Triệt Tuần Không Kiếp giao lâm

Mối mai giang dỡ ba lần mới nên

* Vợ chồng nay hợp mai tan

Kị Phục tọa thủ trong làng Thê cung

* Đồng Riêu đoán ắt ngoại tình

Nếu cùng Tướng Phá Phục binh lai triều

* Phượng Long nhan sắc dịu dàng

Khúc Xương Tả Hữu ấy làng tài hoa

* Linh Tinh hà tiện bao nhiêu

Phá Quân kia lại tiêu liều tiêu vung

* Binh Hình gặp Hóa Kị xung

Đêm ngày cư xử ra lòng bạc đen

* Tang Môn Thiên Khốc phận hèn

Hoặc là làm lẽ hoặc phen ly tình

* Khúc Xương Thài Tuế liệt bài

Chua ngoa miệng lưỡi ấy người đa ngôn

* Đồng Lương hội nhập phối cung

Hai vợ ắt một tổ tông đó mà

* Cự Đồng cùng hội Phu cung

Một sầu góa bụa, hai sầu lỡ duyên

* Triệt Tuần gặp Mã ưu phiền

Bỏ chồng vợ trốn đến miền phương xa

* Hồng Đào ngộ Kị phu cung

Tơ hồng đã dứt má hồng còn vương

* Song Lộc hội Phu thê cung

Vợ chồng phối hợp vốn dòng giàu sang

* Lộc Quyền tọa thủ Thê cung

Trai thời nhờ vợ mà nên sang giàu

* Phu cung Riêu Sát Kình Dương

Hội giao Linh Hỏa gái toan giết chồng

* Hình Đào Sát đáng chê cung Phối

Hoặc Tài Điền Tử tức long đong

* Phá Quân duyên nợ ít toàn

Cô Quả Tang Hổ Khốc thường tóc tang

* Thê cung Xương gặp tam Không

Con nhà danh giá tổ tông kết nguyền (?)

Cung Thê Thiếp hay Phu Quân cũng còn tùy thuộc vào những cung Phúc Đức, Mệnh và Thân. Những cung này tốt thì dù cùng Thê Thiếp hay Phu Quân có xấu cũng đỡ xấu. Trái lại, những cung ấy xấu thì dù cung Thê Thiếp hay Phu Quân có tốt cũng chẳng ra gì.

Muốn biết những điều liên quan đến vợ nhỏ thì coi cung Nô bộc .

1- Tử Vi :Đơn thủ tại Ngọ : gia đình thịnh vượng, giàu sang, vợ chồng hòa hợp-Đơn thủ tại Tý : cũng tương tự tại Ngọ nhưng kém. Phủ đồng cung : gia đình thịnh vượng, quý hiển, vợ chồng hòa hợp, bách niên giai lão-Tứong đồng cung : vợ chồng giàu sang nhưng hay bất hòa, hình khắc hay sinh ly- Sát đồng cung : vợ chồng quý hiển, không hợp tính nhau, nhưng chung sống cùng nhau đến bạc đầu- Phá đồng cung : vợ chồng khá giả, hợp tính nhưng phải hình khắc hay chia ly- Tam đồng cung : gia đình bình thường, vợ chồng hợp tính, nhưng khắc nhau (ở Dậu đỡ khắc)

2- Thiên Phủ -Đơn thủ tại Tị, Hợi, Mùi. Vợ chồng giàu có , hòa thuận, bách niên giai lão-Đơn thủ tại Mão, Dậu,Sửu : vợ chồng khá giả, cùng nhau chung sống đến già.-Tử Vi đồng cung : coi Tử Vi. Vũ khúc đồng cung : vợ chồng giàu có, không hợp tính, nhưng cùng nhau sum họp đến bạc đầu-Liêm trinh đồng cung : gia đình thịnh vượng, giàu sang, vợ chồng không hợp tính nhau nhưng bách niên giai lão.

3- Vũ Khúc : Đơn thủ tại Thìn, Tuất : gia đình giàu sang thịnh vượng, vợ chồng đều sống lâu –Phủ đồng cung : coi Thiên phủ-Tứong đồng cung : vợ chồng quý hiển, hòa thuận, cùng nhau sống trong hạnh phúc-Sát đồng cung : vợ chồng khá giả, hợp tính, nhưng hay gặp tai họa, hình khắc nhau.-Phá đồng cung : gia đình nghèo khổ, thiếu hòa khí, nhưng vợ chồng vẫn sum họp lâu dài- Tham đồng cung : gia đình khá giả, thiếu hòa khí, nhưng vợ chồng vẫn chung sống.

4- Thiên Tứơng : Đơn thủ tại Tị, Hợi, Sửu,Mùi : vợ chồng khá giả, hòa thuận, sống lâu-Đơn thủ tại Mão Dậu; vợ chồng làm ăn bình thường, hòa thuận, sống lâu.Tử vi đồng cung : coi Tử Vi-Vũ Khúc đồng cung : coi Vũ Khúc-Liêm Trinh đồng cung : vợ chồng giàu sang, hòa thuận, nhưng hình khắc nhau (tại Ngọ thì đỡ khắc).

5- Thái Dương : Đơn thủ tại Thìn, Tị, Ngọ : vợ chồng quý hiển, chung sống đến bạc đầu. –Đơn thủ tại Tuất, Hợi, Tý –vợ chồng làm ăn bình thường, hay có sự bất hòa-Lương đồng cung tại Mão vợ chồng giàu sang, chung hưởng hạnh phúc(Tại Dần tốt hơn tại Thân ). Nguyệt đồng cung : vợ chồng giàu sang, sống lâu.

6- Cự Môn : Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Hợi :vợ chồng qúy hiển, phúc thọ –Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Tị :vợ chồng nghèo, hay bất hòa, xung khắc-Thái Dương đồng cung :coi Thái Dương-Thiên cơ đồng cung : vợ chồng khôn ngoan, giàu sang, hay xích mích, nhưng vẫn cùng chung sống-Thiên đồng đồng cung: vợ chồng làm ăn kém cỏi, hợp nhau.

7- Thiên Cơ : Đơn thủ tại Tị, Ngọ, Mùi : vợ chồng giỏi giang, chung hưởng hạnh phúc-Nguyệt đồng cung tại Dần; vợ chồng kém cỏi nhưng cũng hợp nhau-Lương đồng cung vợ chồng quý hiển, gia đình ngày càng thịnh vượng, đôi khi có sự xích mích.

8- Thái Âm : Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi : Thiên đồng đồng cung tại Tý : vợ chồng giàu sang, bách niên giai lão-Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tị : Thiên đồng đồng cung tại Ngọ :vợ chồng xoáng, hay bãi hòa-.Thái dương đồng cung : coi Thái Dương-Thiên cơ đồng cung :coi Thiên Cơ.

9- Thiên Đồng : Đơn thủ tại Mão : vợ chồng hiền hậu, làm ăn thinh vượng : sống lâu- Đơn thủ tại Dậu, Thìn, Tuất vợ chồng cũng hiền lành, nhưng làm ăn chẳng khá giả, hay gặp rủi ro.-Đơn thủ tại Tị, Hợi :vợ chồng hiền lành, khá giả, làm ăn thất thường-Cự đồng cung :coi Cự Môn-Nguỵệt đồng cung :coi Thái âm- Lương đồng cung : vợ chồng đẹp đôi, giàu sang, chung sống đến bạc đầu.

10- Thiên Lương : Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Sửu, Mùi: vợ chồng đẹp đôi, qúy hiển, được hưởng phúc thọ, -Đơn thủ tại Tị, Hợi : vợ chồng hiền lành, làm ăn thất thường- Nhật đồng cung : coi Thái Dương.-Cơ đồng cung : coi Thiên cơ,-Đồng đồng cung : coi Thiên đồng.

11- Thất Sát : Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Dần, Thân : vợ chồng danh giá, hay xích mich.-Đơn thủ tại Thìn, Tuất, vợ chồng khó sống chung hay gặp tai họa, làm ăn khó khăn. –Tử vi đồng cung : coi Tử Vi-Vũ Khúc đồng cung : coi Vũ Khúc

12- Phá Quân : Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Thìn, Tuất:vợ chồng khá giả, nhưng hay có sự xích mích-Đơn thủ tại Dần, Thân :gia đình suy bại, vợ chồng bất hòa, hình khắc (Có Phá Quân ở cung Phụ là gái lấy chồng bất nghĩa). –Tử vi đồng cung : coi Tử vi-Vũ Khúc đồng cung coi Vũ Khúc- Liêm trinh đồng cung : vợ chồng làm ăn khó khăn, bất hòa, xung khắc.

13- Liêm Trinh : Đơn thủ tại Dần Thân : vợ chồng nghèo, làm ăn khó khăn-Phủ đồng cung :coi Thiên phủ-. Tướng đồng cung : coi Thiên Tướng-Sát đồng cung :coi Thất Sát.-Phá đồng cung : coi Phá Quân-Tham đồng cung: vợ chồng nghèo khổ, bất hòa, hay gặp tai nạn, tử biệt, hoặc sinh ly.(Có Tham lang thì chồng hay vợ là con trưởng.)

14- Tham Lang : Đơn thủ tại Thìn, Tuất :vợ chồng giàu sang, nhưng hay chơi bời; gia đình thiếu hòa khí. –Đơn thủ tại Tý, Ngọ. Dần, Thân : vợ chồng nghèo khổ hay làm điều càn bậy, hay gặp tai họa, bị hình khắc-Tử vi đồng cung : coi Tử Vi-Vũ Khúc đồng cung : coi Vũ Khúc-Liêm trinh đồng cung : coi Liêm Trinh.

15- Tuần Triệt án ngữ : Vợ chồng khó chung sống phải hình khắc, hoặc chia ly.

16- Vô chính diệu : coi chính diệu cung xung chiếu

17- Hóa lộc, Lộc tồn : vợ hay chồng giàu có.

18- Hóa khoa, Hóa quyền : vợ hay chồng là ngừơi có chức có quyền, danh giá.- Cung Thê có Hóa quyền thì chồng nể vợ.

19- Hóa lộc, Hóa quyển ( ở Thê thiếp) nhờ vợ mà giàu có.

20- Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt :Trai lấy vợ đẹp, có học thức, gái lấy chồng có danh chức, sang trọng. Khôi hay Việt thì chồng hay vợ là con trưởng.

21- Tả Phù, Hữu bật : Vợ chồng cưới xin dễ dàng, biết giúp đỡ nhau. Cùng nhiều sao xấu thì dễ chia ly, hình khắc.

22- Long Trì, Phượng Các : vợ chồng đẹp đôi, danh giá.

23- Hồng Loan, Đào Hoa : trai lấy vợ đẹp, gái lấy chồng xinh trai.

24- Hồng Loan, Đào Hoa, Địa Kiếp : vợ hay chồng dễ bị hình khắc (mệnh tốt thì không sao).

25- Hồng Loan, Đào Hoa, Lộc Tồn : vợ chồng đoan chính (vì Lộc Tồn triệt tiêu được tính hoa nguyệt của Đào Hồng).

26- Đào, Hồng, Tả, Hữu : trai lấy nhiều vợ. Gái hay bỏ chồng, lấy chồng khác. ( Long Phượng, Tả, Hữu cũng vậy)

27- Đào Hoa, Thai đồng cung : Trai gái ăn ở với nhau rồi mới cưới hỏi.

28- Đào Riêu hay Mộc Cái : vợ hay chồng là người dâm đãng.

29- Hồng Loan, Hóa Kỵ : vợ chồng bỏ nhau.

30- Đào,Hồng ,Phượng Các, Hoa Cái (cung Thê) ; chồng những muốn bỏ vợ.

31- Nguyệt đức, Đào hoa hay Tham Lang : trai xinh gái đẹp lấy nhau.

32- Đào, Hồng, Thiên Hình (ở Cung Thê) : vợ là người đoan chính.

33- Hồng Loan (ở cung Phu) : chồng có nhiều vợ.- Gặp Tứ sát là số khóc chồng (Cung Phu ở Tứ Mộ có Hồng Loan cũng vậy).

34- Hồng Loan (ở cung Thê) :khắc vợ.

35- Sát tinh (Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp) : gặp nhiều sao xấu thì càng xấu : bất nhân, bất nghĩa, tài họa, bỏ nhau hoặc hình khắc.

36- Tang môn, Bạch hổ, Đại Tiểu Hao : tình duyên trắc trở.

37- Kình, Đà, Kỵ cùng Nhật Nguyệt hãm : vợ chồng hại nhau, xa cách nhau.

38- Phục Binh, Hóa Kỵ : vợ chồng hay oán ghét nhau.

39- Thiên Mã, Đào Hoa : lấy nhau vì tình ái, không cần mai mối.

40- Thiên Mã, Tuần Triệt (Thê cung) : vợ bỏ chồng trốn đi

41-Thiên Mã cùng một trong Tứ Không (Thê cung) : vợ là người trắc nết, quen thói bướm ong.

42- Thiên hư : vợ chồng bất chính.

43- Hữu bật (ở cung Phu) : là vợ nhỏ, cùng Đẩu Quân là vợ cả nhưng bị cô đơn.

44- Cô Thần, Thiên Hình : vợ chồng phải xa cách nhau.

45- Lương hay Tướng, Khôi, Việt : vợ chồng là con dòng, cháu giống.

46- Thái âm miếu vượng (Thê cung) : vợ là con nhà đài các.

47- Tham lang (ở cung Phu) : Mệnh có chính điệu là vợ lớn, vô chính diệu là vợ nhỏ.

48- Tham lang, Đà la (cung Phu) : chồng rượu chè, trai gái.

49- Phá Quân, Không : nhân duyên trắc trở.

50- Phá Quân, Hình, Binh, Riêu : vợ chồng ghen tuông đến giết nhau.

51-Thất sát, Kình, Hình, Riêu : cũng như trên.

Loading...