Não của chúng ta là cỗ máy hữu cơ phức tạp và mạnh mẽ đòi hỏi phải sở hữu toàn bộ chất dinh dưỡng để hoạt động khá.

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.