Người ta vẫn nói nhân duyên vợ chồng chính là do duyên số. Phải có duyên lắm mới đến được với nhau. Nhưng cũng có những điều là nguyên nhân làm cho hôn nhân tan vỡ đó chính là tội tà dâm.

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.