Cơ chế làm việc ở cơ quan nhà nước Việt Nam không thật sự hấp dẫn với lối sống giới trẻ ngày nay. Hơn hết, Việt Nam vẫn còn tư tưởng “con ông cháu cha”.

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.