Nếu vẫn còn run tay khi kẻ viền mắt, bạn hãy dùng bút chì kẻ mắt viền mắt trước một đường mảnh lên sát mí rồi mới dùng bút kẻ mắt nước tô đậm lên trên.

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.