(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Người ta vẫn nói nhân duyên vợ chồng chính là do duyên số. Phải có duyên lắm mới đến được với nhau. Nhưng...

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.