Chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp tưởng chỉ có ở đâu đó xa lắm, ở thời các vua chúa, thế nhưng ở ngay huyện Kim Bảng Tỉnh Hà Nam cũng có một trường hợp như thế. Một người chồng với 2 bà vợ cùng chung sống, không những thế họ còn chung giường suốt 15 năm qua. Có lẽ vợ chồng ngày xưa sống với nhau không phải chỉ vì chữ yêu, mà còn bởi tình nghĩa, bởi trách nghiệm, bởi ràng buộc của hai tiếng vợ chồng.

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.