Đừng ngóng tìm, đừng đợi chờ ai luôn nói lúc bạn muốn nghe và lắng nghe khi bạn cần nói, gọi bạn bằng những câu từ thật thân thuộc đầy yêu thương...

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.