Người ta vẫn có câu "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Dẫu biết rằng không phải là tất cả, không phải ai cũng như vậy, nhưng trường có lẽ một trong số những trường hợp "dì ghẻ" sau đây đã làm tiếng xấu ấy càng thêm sâu đậm

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.