Nhịp sống trẻ : Không thể phủ nhận sự ra đời và phát triển của mạng xã hội Facebook đã mang tới rất nhiều lợi ích, giúp nối gần những khoảng cách xa, giúp bạn bè dễ dàng nắm bắt tình hình của nhau hơn dù không thường xuyên gặp gỡ... Thế nhưng cùng với nó một số bộ phận giới trẻ, hoặc kể cả những người đã có gia đình lợi rơi vào tình trạng nghiện nặng Facebook, thức ngủ cùng Facebook, tâm trạng vui buồn cùng vì Facebook...thì cũng dễ mang lại hậu quả đáng buồn

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.