By

Cuộc sống luôn là một chuỗi sự rắc rối không thể lường trước được. Vì thế chỉ cần nói câu không lọt tai người khác là đã đắc tội với người ta rồi

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.