Nhịp sống trẻ : Khoản cát - xe hay còn gọi là tiền thù lao cho mỗi đem diễn đối với các nghệ sĩ là điều khá nhạy cảm. Có lẽ vì lẽ đó mà hầu hết các nghệ sĩ không phải ai cũng thoải mái chia sẻ điều này trước công chúng.

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.