Những trường hợp trẻ em bị bỏ rơi xuất hiện ở nhiều địa phương, có những em bé bị cha mẹ nỡ lòng bỏ rơi giữa đêm lạnh, có khi trên mình không có mảnh vải che thân, có khi em bé vẫn còn nguyên dây rốn.

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.