Thời tiết thay đổi trẻ thường bị ho và nhiễm lạnh dẫn tới viêm phổi, thế nhưng có thể vì dấu hiệu bệnh tật cũng giống như những bệnh ho thông thường nên nhiều người không nhận ra được. Rồi để tới khi quá muộn, đã không còn cứu vãn được nữa.

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.