(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đừng chờ ai mãi mãi cũng không biết được những thất vọng của bạn khi họ lặng thinh. Đừng đợi chờ ai...

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.