Sau bao nhiêu tin tức về Bella hành hạ con, hút thuốc trước mặt con còn quá nhỏ, rồi chăm nuôi đứa bé không cẩn thận, đã có nhiều ý kiến yêu nêu ra là hãy tước quyền nuôi con của Bella. Và tới cuối cùng thì giờ Bella cũng chính thức ra giá cho đứa con của mình rồi. Quả không thể hiểu nổi sao lại có một người mẹ như thế.

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.