Theo phong tục của người dân Việt Nam, cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm là mọi gia đình làm lễ cúng tiễn ông Công ông Táo chầu trời.

Xem Thêm
Copyright © 2017 Chuyện Gia Đình.